Pitanje čitaoca

Miloš Jovanovski, Beograd
22. jul 2019.

Poštovani, kupio sam patike pre 22 dana koje su se odlepile posle samo nekoliko nošenja. Reklamirao sam ih, ali mi je reklamacija odbijena uz obrazloženje da su neadekvatno održavane. Patike nisam prao i nisam ih nosio po kiši. Koja su moja prava?

Odgovor
Nenad Bumbi?, predsednik udrženja "Zaštita potroša?a"

U slučaju da je trgovac odbio Vašu rekamaciju na patike navodeći da se radi o neadekvanoj upotrebi i održavanju i/ili da je patika došla u kontakt sa vlagom, a deklarisana je za suvo vreme, potrebno je da uradite sledeće:
- Kontaktirajte akreditovanu laboratoriju za kontrolu kvaliteta obuće koja će nakon pregleda dati stručno mišljenje o razlogu neispravnosti. To stručno mišljenje (ispitivanje) košta oko 2.000 dinara, u zavisnosti od poslovne politike akreditovanih laboratorija.
- Sa dobijenim stručnim mišljenjem potrebno je da se ponovo obratite trgovcu, ali imajte u vidu da trgovac nije u obavezi da prihvati izveštaj stručne laboratorije. Ako trgovac odbije Vašu ponovnu reklamaciju jedino što Vam preostaje je da pondesete tužbu protiv trgovca, pozivajući se na izveštaj akreditovane laboratorije za kvalitet obuće.
- U slučajevima kada se radi o jeftinijoj obući sudski spor se ne isplati zbog troškova veštačenja i advokata, ali je sasvim racionalno vođenje spora kada se radi o skupljoj obući.
- Napomena: Ne podnosite prijavu tržišnoj inspekciji osim u sluaju kada trgovac odbija da primi reklamaciju ili ne odgovori na nju u roku od osam dana. Tržišna inspekcija nema ovlašćenje da utvrdi razlog oštećenja patika, već to čini akreditovana laboratorija.

 

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem