Pitanje čitaoca

Slavica P. Vrbas
12. februar 2020.

Koliko lekova mogu uneti ili izneti iz zemlje? Šta mi je potrebno od dokumentacije kao dokaz da su lekovi za ličnu upotrebu. Često putujem i uvek moram detaljno da objašnjavam zašto nosim veću količinu lekova, a neprijatno je to što pričam o svojim zdravstvenim problemima carinicima. Da li postoji neki propis koji ovo reguliše?

Odgovor
Zaštitnik potrošača

Kao deo ličnog prtljaga putnik može da unosi ili iznosi lekove za ličnu upotrebu, kao i lekove za svog kućnog ljubimca koji putuje s njim, i to u količini koja je neophodna za uobičajenu terapiju, u količini koja ne može biti veća od šestomesečne potrebe u toku kalendarske godine, a zavisno od prirode i dužine bolesti, koju ima on ili kućni ljubimac kog vodi sa sobom.

Koja dokumenta je potrebno imati zavisi od količine i vrste lekova koju nosite sa sobom. Ukoliko je reč o većoj količini potrebnoj za sprovođenje uobičajene terapije tokom više meseci boravka dužni ste da carinskom službeniku pokažete na uvid odobrenje nadležnog ministarstva (koje se izdaje na osnovu mišljenja izabranog lekara) za unošenje, odnosno iznošenje lekova za lične potrebe. Ako se pak radi o leku za ličnu upotrebu, u količini koja nije veća od količine koja je potrebna za 15 dana, prethodno navedeno pravilo se ne primenjuje.

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem