Pitanje čitaoca

Mladen G. Arilje
12. mart 2020.

Kupio sam televizor, a uz njega dobio i garantni list u kome se davalac garancije obavezuje da će izvršiti popravku ili zamenu u roku od godinu dana od kupovine i na poleđini se nalazi spisak ovlašćenih servisera. Televizor se pokvario posle četiri meseca. Šta da radim i kako da najlakše ostvarim svoja prava?

Odgovor
Zaštitnik potrošača

Važno je da znate da garancija trgovca predstavlja njegovo voljno proširenje odgovornosti. Vi i dalje imate zakonsko pravo da za robu sa nedostatkom zahtevate popravku ili zamenu u roku od dve godine od kupovine (iako na garantnom listu stoji godinu dana).

U roku od šest meseci od dana kupovine, u slučaju kvara ili oštećenja (nesaobraznosti), imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, umanjenje cene ili povraćaj novca (raskid ugovora), dok je popravka moguća isključivo i samo ako se s istom složite.

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem