Pitanje čitaoca

Zoran R. Kragujevac
5. jun 2020.

Kupio sam televizor i uz njega dobio i garantni list u kome se davalac garancije obavezuje da će izvršiti popravku ili zamenu u roku od godinu dana od kupovine i na poleđini se nalazi spisak ovlašćenih servisera. Televizor se pokvario posle četiri meseca. Šta da radim i kako da ostvarim svoja prava?

Odgovor
Zaštitnik potrošača

Važno je da znate da garancija trgovca predstavlja njegovo voljno proširenje odgovornosti. Vi i dalje imate zakonsko pravo da za robu sa nedostatkom zahtevate popravku ili zamenu u roku od dve godine od kupovine (iako na garantnom listu stoji godinu dana).

U roku od šest meseci od dana kupovine, u slučaju kvara ili oštećenja (nesaobraznosti), imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, umanjenje cene ili povraćaj novca (raskid ugovora), dok je popravka moguća isključivo i samo ako se s istom složite.

U ovom slučaju možete se koristiti vašim pravima iz garancije ili iz Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) u zavisnosti od toga koja su po vas povoljnija.

Zapamtite da garancija ne može da ograniči vaša zakonska prava, pa iako se trgovac garancijom obavezao da će robu popraviti ili zameniti u roku od godinu dana, a kvar se desi kasnije, vaše pravo po zakonu ostaje - dve godine.

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem