Pitanje čitaoca

Ivana B. Stara Pazova
8. januar 2020.

Kupila sam tašnu i posle mesec dana se potpuno raspala, kao da nije šivena nego lepljena. Kada sam otišla kod trgovca nisu imali objašnjenje, kao nije do njih i ostalo je da će mi se javiti kada se raspitaju kod proizvođača. Koja su moja prava?

Odgovor
Zaštitnik potrošača

Najpre je potrebno da izjavite reklamaciju prodavcu kod koga ste robu kupili, uz dostavu računa. Obavezno uzmite potvrdu o reklamaciji – po Zakonu o zaštiti potrošača, prodavac je dužan da vodi knjigu reklamacija i da vam izda potvrdu da ste reklamirali robu.

Prodavac je dužan da se o vašem zahtevu izjasni u roku od osam dana od dana kada je izjavljena reklamacija. Ukoliko vam ne odgovori u roku od osam dana – obratite se tržišnoj inspekciji, uz dostavu potvrde o reklamaciji.

Prodavac je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 15 dana. Inače, u prvih šest meseci imate pravo da vam prodavac zameni ili popravi robu ili vrati novac u iznosu koji ste platili. Popravka robe je moguća samo uz vašu izričitu saglasnost. Inače, ovo pravilo se primenjuje u periodu od dve godine od trenutka kada ste preuzeli robu.

Čak iako je roba bila na sniženju (recimo sezonskom) kada ste je kupili, imate pravo na reklamaciju. Ukoliko trgovac odbija da primi vašu reklamaciju, bilo usmenu bilo pisanu, pošaljite mu preporučenom poštom i sačuvajte povratnicu.

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem