NE NASEDAJTE NA OBEĆANJA Garantni list je obavezan uz kupljenu robu

NE NASEDAJTE NA OBEĆANJA Garantni list je obavezan uz kupljenu robu Shuterstock
ponedeljak, 22. 07. 2019. u 19:47
Kada kupujete robu, na licu mesta, pred prodavcem proverite da li se u kutiji nalazi overen garantni list. Ukoliko ga nema ne prihvatajte bilo kakav izgovor

Bilo da ste kupili tehnički uređaj, vozilo, nameštaj, imate pravo na zakonsku garanciju od dve godine. Međutim, uz robu niste dobili garantni list. Šta god vam trgovac rekao kao izgovor, na primer, da je račun dovoljan, nemojte pristati na to, već insistirajte da vam se dostavi garantni list.

Na pitanje da li garantni list mora da bude sačinjen na papiru, odgovor je DA

* Prema Zakonu, davalac garancije je dužan da na zahtev potrošača izda garantni list, koji se po pravilu sačinjava u pisanom obliku, na papiru. Samo ukoliko se potrošač saglasi, garantni list se može izdati i u elektronskom obliku.

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem