PRIJAVITE NASRTLJIVE TRGOVCE Niko nema pravo da vas natera na kupovinu

PRIJAVITE NASRTLJIVE TRGOVCE Niko nema pravo da vas natera na kupovinu Shutterstock
ponedeljak, 22. 07. 2019. u 20:14
Prodavac roba ili usluga na svaki mogući način vrši pritisak na vas da po svaku cenu pazarite to što on prodaje. Ucenjuje vas, ne pušta vas iz poslovnih prostorija ili vređa. Odmah ga prijavite jer on na taj način krši zakon i sprovodi takozvanu nastrljivu poslovnu praksu.

Nasrtljiva poslovna praksa postoji ako uzimajući u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja, trgovac uznemiravanjem, prinudom, uključujući fizičku prinudu ili nedozvoljenim uticajem, narušava ili preti da naruši slobodu izbora ili ponašanje prosečnog potrošača u vezi sa određenim proizvodom i na taj način navodi ili preti da navede potrošača da donese ekonomsku odluku koju inače ne bi doneo.

Nedozvoljeni uticaj, u smislu ovog zakona, jeste zloupotreba pozicije moći u cilju vršenja pritiska na potrošača na način koji bitno ograničava sposobnost da ostvari odgovarajući nivo obaveštenosti kod odlučivanja, bez obzira da li se upotrebljava ili stavlja u izgled upotreba fizičke sile.

Kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje postojanje nasrtljive poslovne prakse su:
1) vreme, mesto, priroda i trajanje nasrtljive poslovne prakse;
2) upotreba pretećeg ili uvredljivog jezika ili ponašanja;
3) činjenica da trgovac svesno, u nameri da utiče na odluku potrošača u vezi sa proizvodom, koristi nesrećni slučaj koji se dogodio potrošaču ili teške okolnosti u kojima se potrošač nalazi, a koje utiču na njegovu sposobnost za rasuđivanje;
4) teška ili nesrazmerna vanugovorna prepreka koju trgovac postavlja potrošaču koji želi da ostvari svoje ugovorno pravo, uključujući pravo da raskine ili poništi ugovor ili izabere drugi proizvod ili drugog trgovca;
5) pretnja trgovca da će prema potrošaču preduzeti određenu radnju koja nije u skladu sa zakonom.

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem