KUPILI STE ROBU NA DALJINU, ALI STE SE PREDOMISLILI! Možete da odustanete, ali za to postoji rok

KUPILI STE ROBU NA DALJINU, ALI STE SE PREDOMISLILI! Možete da odustanete, ali za to postoji rok Shutterstock
sreda, 24. 07. 2019. u 16:54
Kupili ste nešto van poslovnih prostorija prodavca, na promociji ili preko interneta. Međutim, u međuvremenu ste se iz nekog razloga predomislili. Zakon vam omogućava da bez ikakvog objašnjenja odustanete od takve kupovine

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana. Izjava o odustanku od ugovora je pravosnažna od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Kod ugovora o pružanju usluga, rok od 14 dana računa se od trenutka zaključenja ugovora između potrošača i trgovca. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem