TRGOVAC VAM NIJE DOSTAVIO ROBU U ROKU? Sledi mu kazna od 2.000.000 dinara, a vama mora da vrati novac

TRGOVAC VAM NIJE DOSTAVIO ROBU U ROKU? Sledi mu kazna od 2.000.000 dinara, a vama mora da vrati novac Inofrmer
nedelja, 11. 08. 2019. u 18:13
Ukoliko dođe do prekoračenja roka isporuke, a trgovac ne želi da Vam vrati novac, potrebno je da se obratite Tržišnoj inspekciji, koja može da kazni trgovca novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 2.000.000 dinara. Inspekcija ne može da naloži da Vam vrate novac ili isporuče robu, ali je trgovcu bolje da to učini nego da plati kaznu

Ako po isteku roka isporuke trgovac ne želi da Vam vrati novac, potrebno je da se obratite Tržišnoj inspekciji, koja može da kazni trgovca novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara. Pre obraćanja Tržišnoj inspekciji, potrebno je da imate u vidu sledeće:

* Rok isporuke napisan na računu koji ste potpisali sa trgovcem, odnosno firmom
* Krajnji rok isporuke napisan u Opštim uslovima prodaje i isporuke robe (ugovor)
* Po zakonu, rok od 30 dana za isporuku robe

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, prodavac je dužan da na računu istakne rok isporuke. U članu 32 ovog zakona piše: 
"Prodavac je dužan da potrošaču preda robu ili ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako nije nešto drugo ugovoreno."

fonet

Ono na šta morate obratiti pažnju jeste ugovor, koji neretko omogućava prolongiranje datuma isporuke. Ukoliko je ugovoreni rok prekoračen ili je istekao zakonski rok od 30 dana, prema članu 34 ovog zakona: 
"Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak."

RASPALE SE PATIKE, POKVARIO TELEVIZOR POD GARANCIJOM: Ovo su vaša zakonska prava i rokovi

Datum isporuke, može se produžiti ukoliko je roba proizvedena prema posebnim zahtevima kupca i tada se ugovor ne može raskinuti. U svim drugim slučajevima, važi pomenuti rok od 14 dana.

Takođe, prema članu 48 ovog zakona, ukoliko je kupcu izuzetno važan datum isporuke i u ugovoru je jasno dogovoren isti, a prodavac taj rok prekorači, kupac može odmah raskinuti ugovor, a trgovac je dužan da, od dana raskida ugovora, kupcu vrati sav iznos u roku od 3 dana.
 

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem