ŽELITE DA PODNESETE REKLAMACIJU: Pre nego što krenete kod trgovca, jednu važnu stvar morate da imate

ŽELITE DA PODNESETE REKLAMACIJU: Pre nego što krenete kod trgovca, jednu važnu stvar morate da imate Branko Pantelić
ponedeljak, 21. 10. 2019. u 13:34
Da li je fiskalni račun neophodan pri reklamaciji?

Odogovor je: DA

Prema članu 56 Zakona o zaštiti potrošača, prilikom podnošenja reklamacije potrebno je da potrošač dostavi trgovcu račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini, naprimer kopiju računa, slip (ako je plaćeno karticom) i slično.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Pratite Zaštitnik potrošača na Fejsbuku OVDE

Pratite Zaštitnik potrošača na Tviteru OVDE

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem