DOBRO PAZITE! Ni pod kojim uslovima ne propustite da uradite najvažniju stvar svake kupovine!

DOBRO PAZITE! Ni pod kojim uslovima ne propustite da uradite najvažniju stvar svake kupovine! Pixabay
ponedeljak, 20. 01. 2020. u 15:32
Kupili ste neki proizvod, intresuju vas vaša prava. Da bi ih ostvarili potrebno je da imate garanciju na kupljenu robu. Pre svega, interesuje vas da li garantni list mora da bude sačinjen na papiru?FD

Odgovor: DA * Davalac garancije je dužan da na zahtev potrošača izda garantni list, koji se po pravilu sačinjava u pisanom obliku, na papiru. Ukoliko se potrošač saglasi, garantni list se može izdati i u elektronskom obliku.

Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom.

Na punovažnost garancije ne utiče povreda obaveze davaoca garancije iz stava 2. ovog člana, i potrošač može da zahteva da se garancija ispuni u skladu sa datom izjavom.

Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

Pratite Zaštitnik potrošača na Fejsbuku OVDE

Pratite Zaštitnik potrošača na Tviteru OVDE

Najnovije informacije na portalu Informer.rs
 

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem