KUPILI STE PROIZVOD, NISTE OVERILI GARANTNI LIST? Zakon je na vašoj strani, evo šta morate da uradite

KUPILI STE PROIZVOD, NISTE OVERILI GARANTNI LIST? Zakon je na vašoj strani, evo šta morate da uradite Shutterstock
sreda, 29. 07. 2020. u 15:13
Kupili ste uređaj u poznatoj kompaniji za maloprodaju, uz njega dobili garantni list koji se nalazio u kutiji zajedno sa proizvodom, ali neispunjen (bez datuma, bez potpisa i bez unosa). Da li još uvek možete da zahtevate prava iz garantnog lista?

Zakon o zaštiti potrošača predviđa da prodavac mora da preda garanciju potrošaču prilikom zaključivanja kupoprodajnog ugovora za robu za koju je izdata garancija.

Zakon takođe određuje obavezne komponente garantnog lista. Garantni list mora da bude lako razumljiv potrošaču, sastavljen na srpskom jeziku, u pisanom obliku na papiru ili na drugom trajnom mediju.

Garant ima sve obaveze prema zakonu, čak i ako garancija ne sadrži sve tražene podatke ili nije izdata na propisani način.

Dakle, možete zahtevati garanciju čak i ako niste dobili garantni list. Naravno, biće neophodno  da dokažete kada i od koje kompanije ste proizvod kupili, na primer sa fakturom.

Ako neko preduzeće prekrši odredbe zakona, moćete ga prijaviti Tržišnoj inspekciji. Zakon je na vašoj strani. 

Pratite Zaštitnik potrošača na Fejsbuku OVDE

Pratite Zaštitnik potrošača na Tviteru OVDE

Najnovije informacije na portalu Informer.rs
Mirko
24.08.2020. / 22:06

Naš najveći distributer sa svim svojim ograncima ne izdaje više garantni list, ali usvajaju se reklamacioni zahtevi na osnovu podataka u sistemu. Naravno, bitno je odabrati i proizvođača koji može da ih reši u korist kupaca.

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem