Evo koliko dugo treba da čuvamo račune za struju, kablovsku, mobilne telefone?!

Evo koliko dugo treba da čuvamo račune za struju, kablovsku, mobilne telefone?! Shuterstock
nedelja, 19. 12. 2021. u 15:27
Dugovanja građana za račune za komunalne usluge, struju, kablovsku televiziju, mobilne i fiksne telefone zastarevaju u roku od godinu dana Sve ovo ne znači da dug nakon pomenutog perioda od godinu dana ne može biti naplaćen.

Potrošači mogu da izbegnu prinudnu naplatu samo ukoliko uloće prigvor u određeno vreme koje je za to naznačeno. 

Takođe, zakonom je zabranjeno da se, nakon godinu dana, dužnik uslovljava naplatom zastarelih potraživanja da bi usluga ponovo bila aktivirana. 

- Sve usluge koje dospevaju na mesečnom nivou zastarevaju u roku od godinu dana, prema Zakonu o obligacionim odnosima - objašnjava Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

- Dokaz o uplati treba čuvati u tom periodu, odnosno 12 meseci.

Kada potrošači ne vide opomenu, onda slučaj preuzima izvršitelj. Alfirović naglašava i da građani nikada ne treba da izbegavaju rešenje koje im stigne od njega, jer će na kraju platiti "debelu" kamatu.

- Ukoliko ih neko tuži za zastarelo potraživanje i stigne im rešenje od izvršitelja, obavezno treba u roku od osam dana da ulože prigovor - precizira naš sagovornik. - U tom podnesku treba da se pozovu na zastaru. Samo na taj način mogu da zaustave prinudnu naplatu potraživanja, ako su na vreme podneli prigovor.

On ističe da građani pogrešno misle da dug ne može da bude naplaćen ako je prošlo više od 12 meseci ili da će odbijanjem rešenja koja im stižu od izvršitelja izbeći da ga plate. Institut zastare se, kako naglašava, ne primenjuje automatski, već isključivo kada se dužnik pozove na njega u roku od osam dana.

Mobilni telefon - rok dva meseca 

Mobilni i kablovski operateri imaju pravo da prekinu pružanje usluge potrošačima koji dva meseca nisu platili račun.

Kada izmire taj dug, ona će biti ponovo aktivirana. Ukoliko je prošlo godinu dana i potraživanje je zastarelo, operateri nemaju pravo da uslovljavaju korisnika naplatom, da bi im ponovo uključili uslugu.

- Ukoliko to ne učini, na kraju će njegovi troškovi biti višestruko uvećani i dug će biti prinudno naplaćen - navodi Alfirofić. - Sud po službenoj dužnosti ne vodi računa o rokovima, o tome moraju da brinu potrošači. Drugo je pitanje zašto pojedina javna preduzeća pokušavaju da naplate zastarela potraživanja.

Dužnik svoj prigovor na zastarela potraživanja, kako objašnjava, upućuje preko izvršitelja sudu, koji donosi odluku da se obustavi naplata. Taj podnesak mora da bude sačinjen u skladu sa propisima. On ističe i da je Zakonom o zaštiti potrošača zabranjeno da se korisnici uslovljavaju naplatom zastarelih potraživanja da bi im bila ponovo uključena, odnosno pružena usluga, ali u praksi se to, ipak, dešava.

Imate informacije koje želite da podelite sa nama?

Prijavite problem